Synonymer til embetsverk

administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, vesen, bemyndigelse, adgang, atkomst, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyve, tillatelsebemyndigelse, age, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrkebemyndigelse, instans, organ, rådighet, statsmakt, øvrighet,