Synonymer til en og annen

en av ti, en brøkdel, en håndfull, enkelte, et fåtall, et par, , fåtallig, ikke mange, lite antall, mindretall, noen, somme, sparsomme, spredte, en anelse, en del, en munnfull, en smule, en tanke, et grann, et utvalg, ikke halvparten, lettere, lite, litt, noeen brøkdel