Synonymer til endre identitet

assimilere, diffundere, homogenisere, innta, integrere, oppta, ta inn, ta opp, ta oppinnta, bekjempe, beseire, besette, erobre, erverve, gå til topps, klare, klare brasene, orke, overgå, overskride, overta, overvinne, seire, ta med storm, toppe, trekke det lengste strået, vinne, ta oppoppta, besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, rå(de) over, være utstyrt med, ass