Synonymer til endring

andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, epokeskifte, forandring, forbedring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjon, avvik, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, avskygning, differanse, distinksjon, divergens, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjonavvik, feil, varians, variasjon, addisjon, akkvisisjon, arv, avanse, belønning, bonus, erobring, fallskjerm, fordel, gave, gevinst, gratiale, lønnsøkning, pluss, premie, presang, pris, tillegg, vinnin