Synonymer til energi

aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, gang, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vindaktivitet, drivkraft, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønske, bestandighet, bæreevne, fasthet, godvilje, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, utholdenhet, varighet, viljestyrke, ønskedrivkraft, drivende kraft, muskel, muskelkraft, muskelstyrke, muskelvev, primus motor, el, byge, bøye,