Synonymer til ensyklopedi

encyclopedi, konversasjonsleksikon, leksikon, oppslagsverk, wiki, wikipedia, arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verkleksikon, bibel, brukerveiledning, bruksanvisning, fører, gaid, guide, instruksjonsmanual, kompendium, lærebok, manual, oppslagsbok, parlør, vademekumleksikon, vademekumoppslagsverk, oppslagsver