Synonymer til erfare

ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, løse, tippeane, ascendent, forfar, patriark, stamfarane, fornemme, føle, høre, kjenne, merke, oppleve, sanse, avsløre, angi, anmelde, avdekke, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereavsløre, avklare, avslutte, bringe rede i, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, nøste/rulle opp, oppklare, utredeavsløre, bemerke, bli klar over, finne (ut), forstå, forsøke, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse opp, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare, snuse