Synonymer til etter skjønn

arbitrær, egenmektig, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, umotivert, ustadig, uten begrunnelse, vilkårlig, vilkårligegenmektig, autoritær, despotisk, diktatorisk, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, uinnskrenket, vilk