Synonymer til etterkomme

adlyde, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seg, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, vedtaakseptere, anta, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatningakseptere, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, gå inn/med på, slå til, ta til følge, vedta, ville, ønske, underordne segetterkomme, s