Synonymer til etterligning

avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlag, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjon, vederlagbot, avstraffelse, dom, fengsel, frihetstap, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, dobling, dublering, etteraping, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon, vederlagerstatning