Synonymer til eventuell

alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligalternativ, latent, potensiell, virtuell, vesensforskjelligforskjellig, potensiellvirtuell, drømt, fantastisk, fiktiv, forestilt, illusorisk, luftig, løgnaktig, op