Synonymer til få øynene opp for

avsløre, angi, anmelde, avdekke, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereavsløre, avklare, avslutte, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utredeavsløre, bemerke, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse opp, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare, snuse oppbli klar over, begripe, demre for (en), erkjenne, fatte, få inn i hodet, innse, oppfatte, skjønne, tenke seg til, utlede, ane, fornemme, føle, h