Synonymer til få luft under vingene

flagre, flakse, fly, flyte på vinden, sveve, ta til vingene, beinfly, fare, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, travefly, bevege seg oppover, blåse bort, elevere, heve, klatre, lette, løfte, miste tyngde, stige, sveve avgårde, ta avfly, bil, buss, båt, ekspressbuss, farkost, ferje, hestedrosje, hurtigtog, kjøretøy, leddbuss, regionaltog, svevebane, sykkel, t-bane, tog, trailer, transportmiddel, trikk, vogntogfly, ta avsveve, få luf