Synonymer til færøying

danske, finne, islending, nordboer, nordbu, nordbuer, nordmann, person fra Norden, skandinav, svenske, person fra