Synonymer til

amme, berge, bespise, die, fore, fostre, livberge, livnære, mate, mette, nære, nøre, oppdrette, oppdretteberge, assistere, avlaste, befri, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, hjelpe, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpeligberge, begunstige, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hegne (om), holde sin hånd over, ivareta, konvoiere, lune, passe på, protesjere, sikre, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken for, verge, verne, vokte, våke over, oppdrettebespise, betjene, beverte, forpleie, oppvarte, servere, traktere, oppdrettedie, patte, suge, sutte, fo