Synonymer til fødsel

avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, kaste, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, begynnelse, anlegg, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, spire, sæd, ynglingbegynnelse, avspark, barndom, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, opprettelse, oppstart, opptakt, skapelse, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpningbegynnelse, barneår, barnsben, første tid, oppvekst, som baby, som liten, spedbarnstidbegynnelse, dannelse, framvekst, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vorden