Synonymer til følgesvenn

drabant, himmellegeme, ildkule, jord, klode, komet, meteor, måne, planet, satellitt, sol, stjerne, stjernetåke, verden, verdenhimmellegeme, stella, verdenildkule, asfalt, betong, grus, sand, stein, veidekkejord, verdenjord, fastland, jorde, kyst, land, landområde, lydrike, mark, nasjon, område, provins, region, rike, stat, territorium, åker, ball, basketball, bowlingkule, fotball, globus, golfball, håndball, kule, medisinball, sprettball, tennisballklode, satelli