Synonymer til føre bak lyset

bedra, bløffe, bondefange, dupere, dåre, forføre, fuske, få på kroken, jukse, kaste blår i øynene, loppe, lure, narre, overliste, sette horn på (ektemannen), skuffe, snyte, spille et puss, svike, svikte, svindle, ta ved nesen, trikse, være utro mot, dikte, avfatte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, utformedikte, fable, fabulere, finne på noe, fordreie, forfalske, fortegne, forvrenge sannheten, gi falsk forklaring, l