Synonymer til føre opp (til dans)

bore opp, bryte, dirke opp, gi adgang, lukke opp, sprette, starte, ta hull på, åpne, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppebryte, avskrive, avstå fra, avsverge, forsage, frafalle, fratre, fravike, gi avkall, gi opp, gi på båten, gi slipp på, gi tapt, henlegge, kapitulere, la falle/være/fare, legge på hylla, oppgi, rømme, si farvel til, skyte en hvit pinn etter, slippe, slå fra seg, venne seg av medbryte, bane, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, rydde, sanere, skuffebryte, b