Synonymer til fange

forfølge, gå på jakt, jage, jakte, besvære, erte, forulempe, gi buksevann, gjøre livet surt for, gjøre trist, herse med, hundse, håne, irritere, krenke, mishandle, mobbe, pine, plage, sjenere, såre, trakassere, tynge nedforfølge, bannlyse, bortvise, deportere, drive ut, fjerne, forvise, landsforvise, sende bort, sende i eksil, utstøte, utvisejage, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, travejage