Synonymer til fangehull

arrest, bak lås og slå, fengsel, kakebu, kasjott, varetekt, varetektfengsel, avstraffelse, bot, dom, erstatning, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlag, kasjottvaretekt, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, vennlighet