Synonymer til fangstmann

jeger, nimrod, skytter, veidemann, veidemannskytter, idrettsskytter, skiskytter, sportsskytter