Synonymer til fastland

jord, jorde, kyst, land, landområde, lydrike, mark, nasjon, område, provins, region, rike, stat, territorium, åker, asfalt, betong, grus, sand, stein, veidekkejord, drabant, følgesvenn, himmellegeme, ildkule, klode, komet, meteor, måne, planet, satellitt, sol, stjerne, stjernetåke, verdenjord, areal, bakke, , eng, felt, grunn, grønnsvær, lende, terreng, vang, voll, åkerjorde, åkerland, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, landskap, lokalitet, plass, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, traktland, bispedømme, distr