Synonymer til feile

bli bare rot, briste, bryte sammen, falle i fisk, gå i ball, gå i surr, gå i vasken, gå nedenom (og hjem), mislykkes, skjære seg, slå feil, sprekke, svikte, bomme, avkle, blakke, flå, frata, overfalle, plyndre, ribbe, robbe, røve, stjele, unndrabomme, ikke treffe, misse, treffe ved siden av, sviktefeile,