Synonymer til feit

adipid, fet, flesket, frodig, fyldig, korpulent, kvapsete, laskete, omfangsrik, overspist, overvektig, pløsete, tjukk, tykk, velernært, besparende, billig, brukbar, drivverdig, finansiell, fordelaktig, god butikk, gullkantet, innbringende, inntektsbringende, inntektsgivende, lukrativ, lønnsom, nøysom, regningssvarende, rentabel, sparsommelig, utbytterik, økonomisk, akseptabel, anstendig, anvendelig, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, plausibel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, tåleligbrukbar, bra, dugelig, formålstjenlig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, nyttigbrukbar, ansett, egnet, fagmessig, fint, flott, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig