Synonymer til fidus

tillit, tiltro, affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, forståelse, gjenklang, gjensidig åpenhet, harmoni, medfølelse, medlidenhet, samklang, sympati, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhettillit, aktelse, anseelse, ansikt (utad), betydning, heder, klang, navn, omdømme, prestisje, rang, renomme, ry, tyngde, vekt, viktig, viktighet, æretillit, drøm, ekspektanse, forhåpning, formodning, fortrøstning, forventning, håp, lit, mulighet, sjanse, utsikt, vontillit