Synonymer til fikse (muntlig mening)

arrangere, anrette, dandere, dekorere, drapere, fiffe opp, garnere, kle, pryde, pynte, smykke, stase opp, stelle, utbrodere, utsmykke, utstyre, vaskearrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, utbedre, beregne, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, planlegge, plassere, segmentere, adaptere, akklimatisere, avpasse, føye, innordne, jenke, justere, modifisere, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvennebearbeide, adle, dyrke opp, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdienbearbeide, vaskebearbeide, barke, berede, garve, ta av barkenbearbeide, behandl