Synonymer til fikse

beherske, evne, fullføre, få til, gjennomføre, greie, ha i sin hule hånd, håndtere, klare, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, ordne, takle, være mann for, bøte, angre, avsverge, bebreide seg selv, beklage, fortryde, føle anger over, gjøre bot, gremme seg, gå i seg selv, krype til korset, ombestemme seg, sørge over, være lei for, ønske ugjortbøte, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, utbedre, vedlikeholde, vøle, anlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreevne, være mann forfikse, fo