Synonymer til finne

danske, færøying, islending, nordboer, nordbu, nordbuer, nordmann, person fra Norden, skandinav, svenske, person fra