Synonymer til fjernsamtale

lokalsamtale, oppringning, samtale, telefon, telefonsamtale, dialog, diskusjon, drøs, intervju, jabb, kommunikasjon, konversasjon, krangel, meningsutveksling, ordskifte, ordveksling, passiar, prat, replikkveksling, snakksamtale, diskutere, drøfte, gi et intervju, ha en dialog, holde et intervju, konferere, konversere, krangle, passiere, prate, slarve, sludresamtale