Synonymer til flakse

flagre, fly, flyte på vinden, få luft under vingene, sveve, ta til vingene, beinfly, fare, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, travefly, bevege seg oppover, blåse bort, elevere, heve, klatre, lette, løfte, miste tyngde, stige, sveve avgårde, ta avfly, bil, buss, båt, ekspressbuss, farkost, ferje, hestedrosje, hurtigtog, kjøretøy, leddbuss, regionaltog, svevebane, sykkel, t-bane, tog, trailer, transportmiddel, trikk, vogntogfly, ta avsveve, få luf