Synonymer til flate

avsats, høyslette, platå, slette, annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukkeslette