Synonymer til flegma

beherskelse, avholdenhet, forsiktighet, hegd, moderasjon, måte, måtehold, nøkternhet, rimelighet, selvbeherskelse, sindighetbeherskelse, fred, harmoni, hvile, passivitet, ro, sinnsro, stillhet, stillstand, ubevegelighet, uvirksomhetbeherskelse, herredømme, kontroll, manøvrering, styring, uvirksomhet, affinitet, deltakelse, fellesskap, finne tonen, forståelse, gjenklang, gjensidig åpenhet, medfølelse, medlidenhet, samklang, sympati, tillit, tiltrekning, velvilje, vennlighet, vennskap, åndsfellesskap, åpenhetharmoni, balanse, enighet, formlikhet, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, korrespondanse, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, symmetriharmoni, begeistring, behag, fagnad, fornøyelse, fryd, gammen, glede, henrykkelse, hygge, jubel, lykke, lystighet, moro, munterhet, oppmuntring, salighet, smil, til