Synonymer til flere

allehånde, alskens, atskillige, ditt og datt, diverse, noe av hvert, noen, spredte, ulike, visse, ymse, de fleste, brorpart, flertall, majoritet, mesteparten, overvekt, storpartde fleste, drøssevis, en (hel) haug, en (hel) mengde, en rekke, flerfoldige, fullt opp, gjentatte, hvem som helst, hyppige, i bøtter og spann, i lange baner, kreti og pleti, mange, masse, ola og kari, tallrike, tallsterke, utallige, ørten