Synonymer til flerfoldige

de fleste, brorpart, flertall, majoritet, mesteparten, overvekt, storpartde fleste, drøssevis, en (hel) haug, en (hel) mengde, en rekke, flere, fullt opp, gjentatte, hvem som helst, hyppige, i bøtter og spann, i lange baner, kreti og pleti, mange, masse, ola og kari, tallrike, tallsterke, utallige, ørten, en (hel) ha