Synonymer til flykte

bli borte, desertere, dra, fare, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvikebli borte, gjøre svenske av seg, glimre ved sitt fravær, ikke komme, skofte, skulke, streike, ta fri, utebli, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, droppe, forlate, forsake, fraskrive, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppedesertere, unnvike, eluderer, rømmer, ubegripelig (muntlig mening), unngår, beinfly, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte,