Synonymer til for egen regning

ensidig, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, original, partisk, personlig, privat, selvstendig, subjektiv, tendensiøs, urettferdig, usaklig, usakligintim, familiær, fortrolig, hemmelig, i skjul, inderlig, innstendig, kameratslig, konfidensiell, kordial, mellom oss sagt, nær, på tomannshånd, sub rosa, tillitsfull, under fire øyne, underhånden, underhånds, utvungen, vennlig, vennskapelig, åpenhjert