Synonymer til for kort tid siden

akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, nøyaktig, presis, punktligakkurat, forleden, i sted, nettopp, nylig, nyss