Synonymer til forakte

avsky, age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelseavsky, bære nag, ha lagt for hat, hate, ikke fordra, ikke utstå, legge for hat, mislikeavsky, ekles ved, ha imot, ikke kunne fordra, ikke kunne utstå, sky, uglese, vemmes ved, ønske dit pepperen gror, bagatellisere, behandle som luft, blåse en lang marsj i, blåse i, feie av, feie til side, forbigå, forsømme, gi blaffen, gi en god dag, gi pokker i, ignorere, ikke ta hensyn til, ikke ta notis av, la ligge, late hånt om, neglisjere, overhøre, overse, se bort fra, tie i hjel, tilsidesettebagatellisere, blåse av, bortforklare, feie under teppet, forminske, redusere, slå hen, undervurdere, tilsidesette, blåse en lang marsj