Synonymer til forandre

arrangere, anrette, dandere, dekorere, drapere, fiffe opp, garnere, kle, pryde, pynte, smykke, stase opp, stelle, utbrodere, utsmykke, utstyre, vaskearrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, utbedre, beregne, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, planlegge, plassere, segmentere, avvike, bytte, divergere, erstatte, fluktuere, forvandle, kompensere, konvertere, moderere, modifisere, modulere, nyansere, omdanne, omforme, omvelte, oppveie, pendle, reformere, skifte, svinge, variere, veksle, vende, adaptere, akklimatisere, avpasse, føye, innordne, jenke, justere, regulere, rette inn, stille, tillempe, tilpasse, tilvennebearbeide, adle, dyrke opp, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdienbearbeide, fikse (muntlig men