Synonymer til forberedende

basalt, dyptgående, elementær, empirisk, erfaringsmessig, fundamentalt, grundig, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentlig, vesentligdyptgående, detaljert, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig, bare blåbær, brukervennlig, direkte, enkel, forståelig, fundamental, grovhugd, hjemmestrikket, hverdagslig, ikke vanskelig, ingen heksekunst, lett, lettfattelig, liketil, opprinnelig, primitiv, simpel, tarvelig, ukomplisert, ukunstlet, usammensatt, uskyldig, vulgærelementær,