Synonymer til forbokstav

abbreviasjon, abbreviatur, akronym, forkortelse, forkorting, initialord, kortform, reduksjon, kortformreduksjon, avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, regelbinding, restriksjon, unntakreduksjon, diminuendo, diminutiv, emolument, fr