Synonymer til fordervet

betent, bolnet, bulnet, hoven, irritert, opphovnet, oppsvulmet, pløset(e), skadet, svullen, syk, såret, trutnet, tykk, ødematisk, øm, defekt, alderdom, angst, besvær, byrde, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagdefekt, brukket, brusten, bøyd, hullete, kaputt, knekt, knust, korrupt, på verksted, rusten, slått i stykker, til reparasjon, ubrukelig, udyktig, uegnet, ute av drift, ute av ledd, vrengt, vridd, ødelagt, fo