Synonymer til foreløpig

eksperimentell, forsøksvis, tentativ, forbigående, interims, kort, kortvarig, midlertidig, provisorisk, temporær, tentativforeløpig, avkortet, avskåren, avskåret, avstumpet, forkortet, lav, liten, ringe, småvokst, snau, stuttkort, bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, knapp, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, sped, spinkel, ubetydelig, ørende litenkort, epigrammisk, fyndig, i et nøtteskall, i telegramstil, konsentrert, konsis, kortfattet, lakonisk, lapidarisk, ordknapp, sammentrengt, summarisk, synoptiskkort, akutt, brått, direkte, fluks, fluksens, flyktig, fortere enn svint, i en fei, kvikt, lynkjapt, med det samme, med en gang, momentan,