Synonymer til forestilling

abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tanke, tankeanelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, hypotese, mistanke, teft, teori, tankeassosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning, dagdrøm, drøm, fantasi, fatamorgana, fiksjon, hallusinasjon, hildring, imaginasjon, indre bilde, jærtegn, klarsyn, syn, visjon, drama, dramaturgi, enakter, komedie, lystsp