Synonymer til forhold

assosiasjon, abstraksjon, anelse, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tankeassosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning, avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse, ansettelse, arbeid, bane, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrkebefatning, befinnende, forfatning, form, helbred, kondisjon, orden, situasjon, skikk, stand, status, tilstand,