Synonymer til forklaring

analyse, analyseverktøy, hypotese, modell, postulat, tanke, teorem, teorianalyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkning, teori, angivelse, beskrivelse, definisjon, henvisning, anvisning, akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivanvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, fotnote, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, opplysning, tips, underretning, vinkanvisning, instruksjon, opplæring, råd, veiledning, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forsvar, grunn, motivering, påstand, rede