Synonymer til forkorting

abbreviasjon, abbreviatur, akronym, forbokstav, forkortelse, initialord, kortform, reduksjon, kortformreduksjon, avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, regelbinding, restriksjon, unntakreduksjon, diminuendo, diminutiv, emolument, fr