Synonymer til forlangende

befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, vilje, begjæring, behov (terminologisk), fordring, krav, pretensjon, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, ønske, anvisning, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkbeskjed, viljebeskjed, beretning, brev, erklæring, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notis, påminnelse, akkreditiv, attest, aval, budskap, bullet