Synonymer til forleden

akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, nøyaktig, presis, punktligakkurat, for kort tid siden, i sted, nettopp, nylig, nyss